Troms og Finnmark

Home/Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Prima Omsorg Troms og Finnmark
Sjølundvegen 9, 9016 Tromsø

Telefon: 930 79 888
Åpent alle hverdager mellom 09:00 – 16:00

tromso@primaomsorg.no

Stine Harila

Stine Harila
Daglig leder

Telefon: 92 05 97 72
stine.harila@primaomsorg.no

Kontaktskjema


Informasjon om private tjenester

Prima Omsorg avd. Tromsø tilbyr helse- og omsorgstjenester til alle som har behov for pleie og personlig assistanse. Vi ønsker å være et supplement til den kommunale helsetjenesten, og bistå der det offentlige ikke strekker til. Hvis du eller noen du bryr deg om har behov for ekstra hjelp eller selskap i hverdagen vil vi kunne være behjelpelige med det.

Vi tilbyr blant annet:

 • Ledsagertjenester
 • Avlastning for pårørende
 • Hjemmehjelp
 • Innkjøp av dagligvarer
 • Ringe og besøkstilsyn
 • Sykepleiertjenester
 • Avlastning natt
 • Stell i hjemmet
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Sårbehandling

Konsesjoner

Tromsø

 • Hjemmesykepleie

Tromsø

 • Praktisk Bistand

Tromsø

 • BPA

Skjervøy

 • BPA

Informasjon om fritt brukervalg i Tromsø

Tromsø kommune tilbyr fritt brukervalg innen praktisk bistand, hjemmesykepleie og BPA tjenester. Fritt brukervalg innebærer at de som har vedtak på disse tjenestene fritt kan velge en av de private leverandørene som har inngått tjenestekonsesjon med kommunen. For å bli godkjent leverandør i kommunen er det en rekke krav som må tilfredsstilles. Dette sikrer at det kun er godt kvalifiserte leverandører som får mulighet til å tilby sine tjenester til brukere med vedtak fra kommunen.

Prima Omsorg avd. Tromsø har valgt å si opp avtalen med Tromsø kommune på hjemmesykepleie. Det vi si at vi ikke tar inn nye brukere, men drifter de som ønsker å beholde oss frem til 1. september. Forøvrig er  Tromsø-avdelingen i full drift med både praktisk bistand (hjemmehjelp), private tjenester og BPA.

Det er fortsatt kommunen som bestemmer hvem som har behov for hjemmetjenester, og utformer vedtak.

Fritt brukervalg betyr konkurranse og dermed enda større fokus på kvalitet av helse og omsorgstjenestene. Og det fine er at man står fritt til å velge bort det man ikke er fornøyd med.

Det koster ikke mer å velge Prima Omsorg om man får vedtak på tjenestene fra kommunen. Du vil fortsette å få faktura fra din bydel / kommune for egenandelen. Dersom du har vedtak på helsetjenester er dette gratis for deg.

Det er enkelt å bytte leverandør. Alt du trenger å gjøre er å melde fra til kommunens tildelingskontor så gjør din saksbehandler resten.

Vi tilbyr også private tjenester Hvis du har behov for litt ekstra hjelp i hverdagen kan private tjenester være et godt alternativ.

Ta gjerne kontakt med oss.
Vi er tilgjengelige til å svare på dine spørsmål og ivareta dine behov. Pårørende er også hjertelig velkommen til å ta kontakt.
Vi kan hjelpe deg med å bytte leverandør dersom du ikke selv ønsker å kontakte kommunen din.

Hvordan velge Prima Omsorg?