Stell, pleie og oppfølging ved sykdom

Våre erfaringer viser at mange mennesker ønsker å være hjemme til tross for sykdom og alderdom. Vårt helsepersonell kan gi deg stell og pleie i ditt eget hjem slik at du på best mulig måte kan opprettholde god livskvalitet til tross for sykdom.

Alle mennesker har de samme grunnleggende behovene. Disse er av betydning for at normal menneskelig funksjon, helse og velvære kan opprettholdes. Vårt helsepersonell har ansvar for at den enkelte bruker får ivaretatt disse behovene, med respekt for egenverd og livsførsel.

De grunnleggende behovene omhandler opplevelse av trygghet, fysiologiske behov og forhold knyttet til hygiene, men også behov knyttet til egenomsorg og deltakelse i aktiviteter. Prima Omsorgs brukere skal få tilpasset hjelp og mulighet for selv å kunne delta i ulike aktiviteter.

Gratis førstegangsbesøk

Hvordan velge Prima Omsorg?

Våre sertifiseringer

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015