Romerike

Home/Romerike

Kontaktinformasjon

Prima Omsorg Romerike

Telefon: 93 60 55 50

Åpent alle hverdager mellom
09:00 – 16:00
Kontoradr: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
romerike@primaomsorg.no
Prima Omsorg Romerike leverer omsorgs- og assistansetjenester og drives av sykepleier Elin Skogly. Dette lokalkontoret dekker kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Enebakk, Sørum, Fet, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 

Elin Skogly
Avdelingsleder

Telefon: 93 60 55 50
elin.skogly@primaomsorg.no

Stine Alnæs
Teamleder

Telefon: 93 61 94 65
stine.alnaes@primaomsorg.no

Kontaktskjema


Informasjon om våre tjenester

Prima Omsorg Romerike tilbyr helse- og omsorgstjenester til alle som har behov for pleie og personlig assistanse. Vi ønsker å være et supplement til den kommunale helsetjenesten, og bistår med det som er ønskelig eller der det offentlige ikke strekker til. Hvis du eller noen du bryr deg om har behov for ekstra hjelp eller selskap i hverdagen vil vi kunne være behjelpelige med det.

Vi tilbyr blant annet:
 • Ledsagertjenester (lege, tannlege, frisør, på reise)
 • Avlastning for pårørende
 • Hjemmehjelp
 • Innkjøp av dagligvarer
 • Ringe og besøkstilsyn
 • Avlastningsoppdrag for kommuner
 • Sykepleiertjenester
 • Avlastning natt
 • Stell i hjemmet
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Sårbehandling
 • Ambulerende avlastningstjenester til demente, utviklings- og funksjonshemmede

Konsesjoner

Rælingen

 • BPA

Nittedal

 • BPA

Ullensaker

 • Praktisk bistand

Skedsmo

 • BPA

Nannestad

 • BPA

 

Informasjon om fritt brukervalg

For innbyggere i Skedsmo, Nittedal og Rælingen kommune er det fritt brukervalg på BPA-tjenester. Fritt brukervalg innebærer at du selv kan velge hvem som skal levere tjenesten til deg, blant de som har inngått tjenestekonsesjon med kommunen. For å bli godkjent leverandør i kommunen, er det en rekke krav som må tilfredsstilles. Dette sikrer at det kun er godt kvalifiserte leverandører som får mulighet til å tilby sine tjenester til brukere med vedtak fra kommunen. Det er fortsatt kommunen som bestemmer hvem som har behov for BPA, og utformer vedtak.

Fritt brukervalg betyr valgfrihet for brukerne og dermed enda større fokus på kvalitet av tjenestene. Det betyr også at man kan velge bort det man ikke er fornøyd med. Dersom du ønsker å bytte leverandør, er dette enkelt. Alt du trenger å gjøre, er å melde fra til kommunens tildelingskontor, så gjør din saksbehandler resten. Du trenger ikke oppgi hvorfor du ønsker å bytte. Vi kan også hjelpe deg med å bytte leverandør dersom du ikke selv ønsker å kontakte kommunen din.

Ta gjerne kontakt med oss! 
Vi er tilgjengelige til å svare på dine spørsmål og ivareta dine behov. Pårørende er også hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Hvordan velge Prima Omsorg? Grønn knapp med teksten «les mer» i hvite blokkbokstaver.