Rogaland

Home/Rogaland

Kontaktinformasjon

Prima Omsorg Rogaland

Telefon: 464 33 366

Åpent alle hverdager mellom
09:00 – 16:00

Auglendsdalen 78
4017 Stavanger
rogaland@primaomsorg.no

 


Stein Ronæs
Fung. avdelingsleder

Telefon: 412 46 300
stein@primaomsorg.no

Bilde av Cecilie Horve-Karlsen, avdelingsleder i Rogaland.


Cecilie H Karlsen
Avdelingsleder


Inger Lise Haavik Dale
BPA-koordinator, Haugalandet

Telefon: 412 53 433
ingerlise@primaassistanse.no

Kontaktskjema


Informasjon om private tjenester

Prima Omsorg avd. Rogaland tilbyr helse- og omsorgstjenester til alle som har behov for pleie og personlig assistanse. Vi ønsker å være et supplement til den kommunale helsetjenesten, og bistå der det offentlige ikke strekker til. Hvis du eller noen du bryr deg om har behov for ekstra hjelp eller selskap i hverdagen vil vi kunne være behjelpelige med det.

 

Vi tilbyr blant annet:
 • Ledsagertjenester
 • Avlastning for pårørende
 • Hjemmehjelp
 • Innkjøp av dagligvarer
 • Ringe og besøkstilsyn
 • Sykepleiertjenester
 • Avlastning natt
 • Stell i hjemmet
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Sårbehandling

Konsesjoner

Stavanger

 • Praktisk Bistand

Sandnes

 • BPA

Sola

 • BPA

Randaberg

 • BPA

Gjesdal

 • BPA

Klepp

 • BPA

Karmøy

 • BPA

Haugesund

 • BPA

Sauda

 • BPA

Rennesøy

 • BPA

Tysvær

 • BPA

Informasjon om fritt brukervalg

Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Klepp, Karmøy og Haugesund kommune tilbyr fritt brukervalg innen BPA-tjenester. Stavanger tilbyr også dette innen praktisk bistand. Fritt brukervalg innebærer at de som har vedtak på disse tjenestene, fritt kan velge en av de private leverandørene som har inngått tjenestekonsesjon med kommunen. For å bli godkjent leverandør i kommunen, er det en rekke krav som må tilfredsstilles. Dette sikrer at det kun er godt kvalifiserte leverandører som får mulighet til å tilby sine tjenester til brukere med vedtak fra kommunen.

Det er fortsatt kommunen som bestemmer hvem som har behov for hjemmetjenester, og utformer vedtak.

Fritt brukervalg betyr konkurranse og dermed enda større fokus på kvalitet av helse og omsorgstjenestene. Og det fine er at man står fritt til å velge bort det man ikke er fornøyd med.

Det koster ikke mer å velge Prima Omsorg om man får vedtak på tjenestene fra kommunen. Du vil fortsette å få faktura fra din bydel / kommune for egenandelen. Dersom du har vedtak på helsetjenester, er dette gratis for deg.

Det er enkelt å bytte leverandør. Alt du trenger å gjøre er å melde fra til kommunens tildelingskontor så gjør din saksbehandler resten.

Vi tilbyr også private tjenester
Hvis du har behov for litt ekstra hjelp i hverdagen kan private tjenester være et godt alternativ.

Ta gjerne kontakt med oss
Vi er tilgjengelige til å svare på dine spørsmål og ivareta dine behov. Pårørende er også hjertelig velkommen til å ta kontakt. Vi kan hjelpe deg med å bytte leverandør dersom du ikke selv ønsker å kontakte kommunen din.

Hvordan velge Prima Omsorg? Grønn knapp med teksten «les mer» i hvite blokkbokstaver.