Østfold

Home/Østfold

Prima Omsorg avd. Østfold tilbyr helse-, omsorg- og assistansetjenester til alle som har behov for dette, både på oppdrag fra kommunen og privatpersoner. Dersom du har vedtak fra kommunen om hjemmetjeneste, kan du velge Prima Omsorg uten ekstra kostnader for deg. Trenger du mer informasjon om våre assistansetjenester, se også www.prima-assistanse.no

Dette får du hos Prima Omsorg:

  • Trygghet: Fast hjelp til fast tid
  • Tillit: Vi kommer til avtalt tid
  • Fleksibilitet: Vi tilpasser oss dine behov
  • Livskvalitet: Gode samtaler, humor og verdighet
  • Kvalitet: Faglig høy kompetanse, god dialog og oppfølging
  • Valgfrihet: Stort spekter av tjenester – alt fra besøksvenn til hjemmesykepleie.

Ta kontakt med oss i dag for et gratis, uforpliktende førstegangsbesøk.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Storgata 20, 1531 Moss

Telefon: 69 27 00 00

E-post: moss@primaomsorg.no

Bilde av Rosanna Raquedan, avdelingsleder/ansvarlig sykepleier i Østfold.

Rosanna Raquedan
Avd.leder/Ansv. sykepleier

Bilde av Ann-Mari Johnsen, daglig leder i Østfold.

Ann-Mari Johnsen
Daglig leder

Hvordan velge Prima Omsorg? Grønn knapp med teksten «les mer» i hvite blokkbokstaver.