Omsorg og pleie ved livets slutt

Mange mennesker ønsker å være hjemme helt til livets slutt. Vårt helsepersonell kan gjøre den siste tiden av livet så god og trygg som mulig.

Våre medarbeidere kan gi deg den pleie og omsorg du behøver i ditt eget hjem. Sammen med andre instanser, blant annet legen din, gir vi deg den behandling og pleie som du har behov for. Prima Omsorg bidrar til kvalitet i det livet som gjenstår. Vi gir omsorg til både pasienten og de pårørende.

Gratis førstegangsbesøk

    Hvordan velge Prima Omsorg?

    Våre sertifiseringer

    ISO 14001:2015
    ISO 9001:2015