Vår historie

Home/Om oss/Vår historie

Prima Omsorg ble etablert høsten 2005 av An Magritt Drøsdal og Hege Iversen. Begge hadde bred erfaring fra den offentlige helsetjenesten, en som sykepleier og en som hjelpepleier. De så behovet for mer skreddersydde tjenester enn det det offentlige kunne tilby.

Helt fra begynnelsen av var etterspørselen stor etter private hjemmetjenester, men også avtaler med ulike kommuner kom etter hvert på plass. Allerede i 2006 inngikk Prima Omsorg et samarbeid med Oslo kommune om å levere praktisk bistand til brukere som hadde vedtak på hjemmehjelpstjenester fra kommunen. På denne måten vokste firmaet raskt og avtalen med Oslo kommune utviklet seg etter hvert også til å gjelder brukere som har vedtak på hjemmesykepleie.

Vi så tidlig at det var et stort behov for våre tjenester i Oslo og vi ønsket å videreføre dette til andre kommuner også. Sjur Tveito ble i 2006 med på laget. Som organisasjonspsykolog og med erfaring fra franchisedrift, utviklet vi et spennende konsept med engasjerte lokale eiere som drifter egne avdelinger i Prima Omsorg.

I de påfølgende årene økte aktiviteten og flere avtaler ble inngått med ulike kommuner. Prima Omsorg etablerte avdelinger en rekke steder i landet, både egeneide og franchisekontorer. I dag teller vi 14 avdelingskontorer, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Alle leverer private helse– og omsorgstjenester i tillegg til oppdrag fra kommunen der det er innført Fritt brukervalg. Les mer om Fritt brukervalg her.

Prima Omsorg har spesialisert seg på hjemmetjenester og personlig assistanse og er i dag en betydelig leverandør i hele Norge. Et godt konsept, kvalitet i alle ledd med økt livskvalitet og trygghet i sentrum , profesjonelle medarbeidere og gode rutiner har bidratt til suksessen.

I 2014 skilte vi ut tjenestene våre innenfor Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) under merkevaren  «Prima Assistanse». Vi utviklet et konsept for BPA-tjenester som våre brukere i en rekke norske kommuner har tatt veldig godt i mot.

Vi har stor tro på at det er behov for oss i fremtiden, og vi jobber hver dag for å bidra til en best mulig eldreomsorg og for at funksjonshemmede får den friheten og assistansen som er nødvendig for å kunne leve et selvstendig liv.

Hvordan velge Prima Omsorg? Grønn knapp med teksten «les mer» i hvite blokkbokstaver.