Måling av blodtrykk og blodsukker

De fleste voksne mennesker har en eller annen gang vært hos legen og målt blodtrykket. Det er en enkel undersøkelse som gir legen opplysninger om hjertet og kretsløpet. I noen tilfeller kan det være vanskelig å komme seg til legen for å gjøre denne undersøkelsen. Da kan Prima Omsorg komme hjem til deg og foreta blodtrykksmålingen i ditt eget hjem.

HVORDAN FOREGÅR MÅLING AV BLODTRYKK?

Det er viktig å være rolig og avslappet når målingen skal foretas. Man bør helst sitte i ro ca 10 minutter før målingen. Du sitter på en stol med høyre arm liggende på et bord e.l. Sykepleieren fester en blodtrykksmansjett rundt overarmen. Inni mansjetten er det en ballong som blåses opp og som er koblet til en trykkmåler.

Sykepleieren setter et stetoskop over en pulsåret i albuen og lytter mens hun / han forsiktig slipper ut luften av ballongen. Sykepleieren vil fortelle deg hvilket blodtrykk som er målt og gi deg råd om oppfølging ved behov.

HVA ER BLODSUKKER?

Blodsukker viser mengden sukker som finnes i blodet på et gitt tidspunkt og kalles også for blodglukose.Mengden av sukker i blodet angis som en konsentrasjon som måles i mmol/l.

Blodsukkeret er høyest rett etter at man har spist og som regel lavest når man står opp om morgenen. Pasienter som har diabetes opplever at blodsukkeret kan bli for høyt, men også for lavt. Det varierer i større grad enn hos friske.

HVORFOR BEHANDLE BLODSUKKERET?

Det er viktig at blodsukkeret holdes stabilt. Et tilnærmet normalt blodsukker reduserer faren for å få andre sykdommer med tiden. Typsiske komplikasjoner for diabetes pasienter er nyresykdom, øyesykdom og sykdommer i nervesystemet.

HVORDAN FOREGÅR MÅLING AV BLODSUKKER?

Dette måles veldig enkelt med et blodsukkerapparat. Det finnes mange typer apparater og vi kan hjelpe deg med å velge et som passer for deg. Man fører en stix inn i selve apparatet. Denne stixen får en liten bloddråpe og apparatet måler etter ca 20 sekunder sukkernivået i blodet. Blodet på stixen får du ved at du får et lite stikk i fingertuppen.

Gratis førstegangsbesøk

Hvordan velge Prima Omsorg?

Våre sertifiseringer

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015