Følgetjenester

Home/Følgetjenester

Følgetjenester

Transport til lege/sykehus etc.
Trenger du hjelp til å komme deg til lege, frisør, tannlege etc.? Ikke alle har familie eller venner som har anledning til å hjelpe med dette.Vi kan kjøre deg til døra! Vi har egne biler så du trenger ikke å tenke på det. Det eneste du behøver å tenke på er å gi oss beskjed i god tid slik at vi kan planlegge dette sammen med deg.
Prima Omsorg har et godt og variert omsorgstilbud. Våre tjenester organiseres slik at du så langt som mulig kan bo og leve selvstendig i ditt eget hjem. Vårt mål er at du skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse. Våre tjenester tilbys til alle mennesker som har behov for ekstra omsorg og eller pleie i hverdagen, uansett alder.
PS: Ønsker du følge til hytta, eller er drømmen en tur til Spania?
Ta kontakt, det lar seg ordne!

Gratis førstegangsbesøk

Hvordan velge Prima Omsorg? Grønn knapp med teksten «les mer» i hvite blokkbokstaver.