Demens i familien – hva gjør du?

Home/Demens i familien – hva gjør du?

Demens i familien – hva gjør du?

Bilde av en eldre dame som sitter i en stol og kikker ut gjennom et vindu.

Blir kaffetrakteren slått av etter at du har vært på besøk? Var det ikke den samme genseren pappa hadde i går – og i forrige uke? Spiser mamma skikkelig middag? Har hun blitt tynnere i det siste?

Noen opplever at mor eller far glemmer mer enn vanlig. Selvsagt skjer det mye med oss når vi blir eldre, og mange forandringer er naturlige. Men samtidig med at antall eldre over 65 år stiger betraktelig, bekrefter Legeforeningen at antall demensrammede følgelig også stiger over hele verden. Helsedirektoratet antar at det er ca. 70.000 som lever med demens i Norge i dag.

Det er selvsagt mulig å leve godt hjemme i sin egen bolig selv om man har fått demens, så lenge du sørger for å få hjelp i tide. – Vi har hatt gleden av å bidra med daglig omsorg og samvær for demente i mange år, forteller Sjur Tveito, administrerende direktør i Prima Omsorg. – Vi vet at overgangen fra frisk til syk er vanskelig å både oppdage og takle for mange pårørende. Da er det godt å vite at det er hjelp å få, og at du kan få støtte fra det offentlige til dette.

Her er tegnene du skal se etter

Har du opplevd noe som gjør at du har tenkt tanken – at mor eller far har demens? For de fleste pårørende begynner det med at man merker forandringer i oppførsel, humør og rutiner. Skulle dette være tegn på demens, er det til stor hjelp å vite det. Diagnosen settes selvsagt i samråd med fastlege, men uansett er allerede behovet for hjelp i hverdagen til stede.

Demens er en sykdom som kan variere fra vanskelige dager med uklar virkelighetsoppfatning og forskjellige grader av funksjonssvikt, til fullstendig tilstedeværelse, sier Sjur Tveito i Prima Omsorg. Da er det viktig at omsorgsmedarbeideren har erfaring med å takle situasjonen med respekt og empati.

Mulige tegn på demens:

 • Når hygienen har blitt dårligere
 • Når du finner mye gammel mat og ting som burde vært kastet
 • Når ting forandrer seg og rare vaner oppstår, som feilplassering av gjenstander
 • Virker sliten og utafor
 • Spiser mindre
 • Er i dårligere humør
 • Har lite gjennomtenkt påkledning
 • Har forandret døgnrytmen
 • Vil ikke stå opp
 • Glemmer ting som var lett å huske før, eller det de nettopp har gjort
 • Går seg bort i kjente omgivelser
 • Vrangforestillinger

Og husk; når det gjelder pårørende er det vel så viktig å ta hensyn til disse tegnene: At du er utslitt av å ta deg av mor eller far, i tillegg til jobb og din egen familie.

Slik gjør du livet lettere for deg selv – og den du er glad i

Heldigvis er det hjelp å få som gjør at du som pårørende kan puste litt roligere og at den du er glad i får en bedre og tryggere hverdag. –  Noen har behov for en omsorgsmedarbeider, mens andre trenger hjelp fra sykepleier, men som regel kommer begge deler inn i bildet i løpet av en periode over måneder eller år. Å få besøk av ”fremmede” i sitt eget hjem, er en overgang vi har stor respekt for, sier Sjur Tveito i Prima Omsorg. – Derfor har vi spesialisert oss på skreddersydd hjelp med faste besøkspersoner.

 

Faste besøkspersoner er like viktig som gode rutiner

Når den som trenger hjelp i hverdagen er dement, er forutsigbarhet viktig for å unngå forvirring og engstelse. – Derfor passer vi på at personene som kommer hjem til deg, er de samme, forteller Tveito. I tillegg bør omsorgsmedarbeideren ha gode norskkunnskaper og ikke bli utålmodig i situasjoner som kan løses med vennlige ord og tålmodighet.

Dette kan dere få hjelp til

 • Lage god og næringsrik mat
 • Dra på handletur/kjøretur
 • Følge til frisør, dagsenter m.m.
 • Følge til bingo, kino og kulturelle aktiviteter
 • Praktisk husarbeid
 • Spill eller håndarbeid
 • Reisefølge på tur, ferie eller helsereiser
 • Medikamenthåndtering, sårstell, blodtrykksmåling
 • Veiledning om kosthold, spise sunt og riktig
 • Hjelp til dusj og personlig hygiene

 Hva er demens?

Demens er en samlebetegnelse for flere hjernesykdommer som hovedsakelig rammer eldre. Den kan føre til tap av hukommelse i tillegg til redusert handlingsevne, sviktende språk samt forandringer i personlighet og adferd.
Dette fører til at den du er glad i, får en redusert evne til å ta vare på seg selv. Hvor raskt dette går, er svært individuelt. Noen blir verre i løpet av to til tre år, andre kan oppleve en langsom forverring på åtte til ti år eller et enda langsommere sykdomsforløp.

Det som fysisk skjer i kroppen, er at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt og at hjernecellene dør. Demens opptrer hyppigst hos eldre over 65 år, men kan også forekomme hos yngre mennesker. Uansett har man antagelig mange år med gleder og opplevelser i løpet av sykdomsforløpet – en tid du kan legge til rette på den beste mulige måten for hele familien.

Hvordan takler du som pårørende demens?

Det er ikke lett å vite hvordan vi skal takle at våre nærmeste forandrer seg, og kanskje skifter helt eller delvis personlighet. For deg som er pårørende, er det veldig nyttig å lære seg mer om demens slik at det blir lettere å takle utfordringene som kan oppstå. Det er også viktig å søke støtte og avlastning i tide, og gjøre seg kjent med det kommunale helse- og omsorgstilbudet.

Ved å skaffe deg så mye kunnskap som mulig, blir det også lettere å opprettholde en god kommunikasjon med den demente i hverdagen. De fleste pårørende opplever bedre livskvalitet for egen del når de får kunnskap og veiledning om demenssykdommen. Les gjerne mer om dette her: Demensplan 2020 eller mer her om Tips til pårørende. I tillegg finnes det pårørendekurs lokalt mange steder i landet i regi av f.eks kommunen.

Du kan få hjelp til mye mer enn du tror

En ting er å få hjelp til gulvvask og å gå til butikken. Men det viktige for mange med demens, er hjelp til personlig hygiene. Ganske enkelt fordi når hukommelsen svikter, husker de ikke hva de hadde på seg i går, heller ikke om de trenger en dusj og kanskje ikke om de nettopp har pusset tennene.

Alle mennesker har de samme grunnleggende behovene. Når du får profesjonell hjelp hjemme, er det deres ansvar å ivareta disse behovene, med respekt for egenverd og livsførsel. Å opprettholde god hygiene er derfor noe av det viktigste du kan få hjelp til, også med tanke på hvordan det avlaster familien.

Hvordan få og søke om hjelp?

Med riktig hjelp kan alderdomsdagene bli fine og meningsfylte, uansett om du har diagnosen demens eller ikke. Her kan du lese enda mer om hvordan du søker om trygg og profesjonell assistanse i hjemmet.

“Pårørende eller eldre selv kontakter gjerne oss først for å finne ut hva de har krav på fra det offentlige”, forteller Sjur Tveito i Prima Omsorg.

Lurer du på noe mer rundt demens, det å få hjelp hjemme eller hva du har krav på? Ta kontakt med oss i Prima Omsorg her.

Så kan du glede deg til en tryggere og hyggeligere hverdag både for pårørende – og den som har fått demens og trenger litt ekstra omsorg.

Gratis førstegangsbesøk

Hvordan velge Prima Omsorg? Grønn knapp med teksten «les mer» i hvite blokkbokstaver.