Buskerud

Home/Buskerud

Kontaktinformasjon

Prima Omsorg Buskerud

Telefon: 32 82 82 32

Åpent alle hverdager mellom
09:00 – 16:00

Ilebergveien 3, 3011 Drammen
buskerud@primaomsorg.no
Bilde av Hilde Pettersen, avdelingsleder i Oslo og Buskerud.

Hilde Pettersen
Avdelingsleder Buskerud

Telefon: 47918110
hilde.pettersen@primaomsorg.no

Vår avdeling i Buskerud har avtale med Drammen kommune om
levering av praktisk bistand via fritt brukervalg uten
ekstra kostnad for mennesker som har fått kommunalt vedtak om bistand.

Vi kan i tillegg levere private sykepleietjenester, omsorgstjenester og
assistansetjenester.

Kontaktskjema


Informasjon om private tjenester

Prima Omsorg avd. Buskerud tilbyr helse- og omsorgstjenester til alle som har
behov for pleie og personlig assistanse. Vi ønsker å være et supplement til den
kommunale helsetjenesten, og bistå der det offentlige ikke strekker til. Hvis du
eller noen du bryr deg om har behov for ekstra hjelp eller besøk i hverdagen,
er vi mer enn gjerne behjelpelige med det.

Vi tilbyr blant annet:

 • Ledsagertjenester
 • Avlastning for pårørende
 • Hjemmehjelp
 • Innkjøp av dagligvarer
 • Ringe og besøkstilsyn
 • Sykepleietjenester
 • Avlastning natt
 • Stell i hjemmet
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Sårbehandling

Konsesjoner

Drammen

 • Praktisk Bistand

Informasjon om fritt brukervalg i Buskerud

Drammen kommune tilbyr fritt brukervalg innen praktisk bistand, hjemmesykepleie og BPA tjenester.  Fritt brukervalg innebærer at de som har vedtak på disse tjenestene fritt kan velge en av de private leverandørene som har inngått tjenestekonsesjon med kommunen.  For å bli godkjent leverandør i kommunen er det en rekke krav som må tilfredsstilles. Dette sikrer at det kun er godt kvalifiserte leverandører som får mulighet til å tilby sine tjenester til brukere med vedtak fra kommunen.

Det er fortsatt kommunen som bestemmer hvem som har behov for hjemmetjenester, og utformer vedtak.

Fritt brukervalg betyr konkurranse og dermed enda større fokus på kvalitet av helse og omsorgstjenestene. Og det fine er at man står fritt til å velge bort det
man ikke er fornøyd med.

Det koster ikke mer å velge Prima Omsorg om man får vedtak på tjenestene fra kommunen.  Du vil fortsette å få faktura fra din bydel / kommune for
egenandelen. Dersom du har vedtak på helsetjenester er dette gratis for deg.

Det er enkelt å bytte leverandør. Alt du trenger å gjøre er å melde fra til kommunens tildelingskontor så gjør din saksbehandler resten.

Vi tilbyr også private tjenester
Hvis du har behov for litt ekstra hjelp i hverdagen kan private tjenester være et godt alternativ.

Ta gjerne kontakt med oss.
Vi er tilgjengelige til å svare på dine spørsmål og ivareta dine behov. Pårørende er også hjertelig velkommen til å ta kontakt.
Vi kan hjelpe deg med å bytte leverandør dersom du ikke selv ønsker å kontakte kommunen din.

Hvordan velge Prima Omsorg? Grønn knapp med teksten «les mer» i hvite blokkbokstaver.